Bilder fra eldre hjemmesider

Bilder fra eldre hjemmesider, mest fra naturen rundt meg.

Nederst på sida ligger et album med tegninger fra en onkel.