Moss i endring

En del av Moss er under ombygging. Her blir det bilder fra riving og framover. Det kan bli spennende å se tilbake på seinere. Jeg lar bildene ligge uten tekst, siden jeg er innflytter og ikke lokalkjent.