Rev i hagen

Rev på besøk på småbruket, og litt om min tamme rev.

Jeg har hatt tam rev i tre år, men den var født hos oppdretter. De ville instinktene var sterke, selv etter mange generasjoner som oppdrettsdyr. Å ha tam rev er som å ha hund og katt i samme dyr. Jeg fikk min da den var bare 11 dager gammel. Den fikk melk av en av kattene mine og ble oppdratt av hele kattefamilien. I tillegg fikk den melk fra flaske, rå kjøttdeig, kattemat, fisk og kylling. Et veldig spesielt dyr.

Reven er alltid velkommen inn i hagen min.Fakta om reven:

Vulpes vulpes,rovdyrart i hundefamilien. Den mest utbredte arten i revegruppen. Fargen varierer sterkt. Typisk er en rød til gulbrun overside, hals og bryst hvitaktig, og brun til grå buk. Halen som regel med hvit spiss. Av de mange fargevarianter har korsrev et mørkt kors over ryggen; svartreven er nesten svart med hvit halespiss, sølvrev har en nærmest svart pels med stort islett av hvitspissede dekkhår over bakryggen. Brannreven har blåaktig underside, mørk halespiss, og bakrygg og lår uten hvite spisser på dekkhårene. I fjellet opptrer også en lyst gulfarget rødrev som kan forveksles med fjellrev. Kroppen er 60–85 cm lang, med en 35–55 cm lang busket hale. Vekt 3–8 kg; unntaksvis ca. 15 kg.


Paringstiden er februar–mars. I april–juni får hunnen 3–9 blinde unger. Hiet kan ligge i en ur eller under en rot. Ofte graver reven selv et hi, helst i en sandbakke. Føden er allsidig. Viktigst er åtsler og avfall, gnagere, fugl, frosk, fisk, mark, snegler, større insekter og bær. Reven kan ta en del lam om våren, og atskillig jaktbart vilt. Den betraktes som skadelig og bekjempes overalt. Skaden oppveies mer eller mindre ved at reven tar mengder av smågnagere. Til tross for jakten, som har vært stimulert ved skuddpremier, har stammen vært i fremgang de fleste steder. Bestanden veksler sterkt, i smågnagerår er den stor.


Utbredt i Norge omtrent over hele landet, fra kyst til høyfjell. I den senere tid har det vært en økende tendens til at den også holder til i byer og tettbygde strøk (søppelrever).