Firfislefamiliene på Heia

På gården er det flere grupper med firfisler. Det er spennende å følge dem fra de våkner om våren, om de venter unger utover sommeren, og se om jeg får noen bilder av ungene.

Det vitenskapelige navnet var inntil nylig Lacerta vivipara, men arten er nå plassert i den monotypiske slekten Zootoca. Vivipara hentyder til at denne arten føder levende unger. Dette er ikke helt riktig, men nordfirfisla er ovovivipar. Dette innebærer at eggene blir klekket samtidig som hunnen legger dem.

Dette er en tilpasning som er vanlig blant krypdyr som lever i kaldt klima: Ungene kan utvikle seg raskere dersom de oppholder seg lengst mulig i kroppen til hunnen fordi hun velger å oppsøke varme steder.

De kan bli minst 10-12 år gamle, men både katter og fugler vil gjerne spise dem. Jeg beskytter mine grupper med kompostbinger.